» کتابخانه » آشنایی با کتابخانه های حامی

آشنایی با کتابخانه های حامی

   

کتابخانه پلین بهار/ اردیبهشت ۹۸/ تجهیز

 • ابتر/ ایرانشهر/سیستان و بلوچستان
 • تجهیزات ،شامل:۱۳۰۰ جلد کتاب، ۴ قفسه بزرگ، ۵ قفسه کودک،۱۷ صندلی،۴ میز مطالعه بزرگ، ۱ میز کتابدار، ۱ستگاه کامپیوتر
 • نیکوکار:آقای عباس عبید
 • ١٠٠ متر مربع فضای کتابخانه را جامعه محلی به مدت ۵سال در اختیار گذاشاند 

 
 

 
کتابخانه رشد شماره ١١ /اردیبهشت۹۸/تجهیز

 • محله شیر آباد/ زاهدان /سیستان و بلوچستان
 • تجهیزات شامل:۴ قفسه بزرگ، ۶ قفسه کودک، ۶میز مطالعه، ۲۵ صندلی، یک میز کتابدار، یک دستگاه کامپیوتر و ۱۵۰۰ جلد کتاب
 • تهیه فضای کتابخانه : موسسه نوید زندگانى کوشا
 • نیکوکار:شرکت آرین رشد افزا
   

 کتابخانه ایلیا/آذرماه ۹۷/تجهیز

 • جهاد آباد/سراوان/سیستان وبلوچستان
 • تجهیزات شامل: ۱۵۰۰جلد کتاب، ۲قفسه بلندیک ‌طرفه ،۲میزمطالعه چهارنفره۸صندلی مطالعه، یک دستگاه کامپیوتر
 • تجهیزات کودک: ۳قفسه رنگی و لوازم بازی وکمک آموزشی
 • نیکوکار: آقای سهراب حنیفی
 
 

  کتابخانه حامی/آذرماه۹۷/تجهیز

 • روستای کوران/مهرستان/سیستان وبلوچستان
 • تجهیزات شامل:۱۵۰۰جلدکتاب،۴قفسه بلند،۳قفسه کوتاه ،۳میز ۴نفره، ۶میز۲نفره، ۱۷صندلی، یک کامپیوتر
 • تجهیزات کودک:۲ قفسه کوتاه رنگی،لوازم بازی و کمک آموزشی
 • نیکوکار:سهرابدحنیفی
   

 کتابخانه حامی کامیاب اقایی۳/آذرماه ۹۷/تجهیز

 • روستای سیدآباد/مهاباد/آذربایجان غربی
 • تجهیزات شامل:۱۵۰۰جلد کتاب ،۴قفسه بلند،۲قفسه کوتاه ،۳میز ۴نفره۱۲صندلی ،یک کامپیوتر
 • تجهیزات کودک:۲قفسه کوتاه رنگیوسایل بازی و کمک آموزشی
 • نیکوکار: خانم تابنده طیار
 

 

 کتابخانه حامی زنده یاد شاهده سعیدی ۲/تیرماه ۹۷/تجهیز

 •  روستای کُهن مَلِک/سوران/سیستان و بلوچستان
  جمعیت روستا بیش از ۲۰۰۰ نفر
 • تجهیزات شامل: ١٥٠٠جلد کتاب٤ قفسه بلند٣میز ٤نفره ،٣میز ٢ نفره ١٧عدد صندلى و یک کامپیوتر
 • تجهیزات اتاق کودک:٢ قفسه کوتاه رنگى،١٠ تشکچه کودک و لوازم کمک آموزشى
 • نیکوکار:دکتر ساحره سعیدی
 
 

  کتابخانه حامی زنده یاد شاهده سعیدی ۱ /تیرماه ۹۷/تجهیز

 • روستای نلاس/سردشت/ آذربایجان غربی
 • جمعیت روستا نزدیک به ۶۰۰۰ نفر
 • تجهیزات شامل:١٥٠٠جلد کتاب، ٤ قفسه بلند، ۳میز٤نفره ، ۱میز ٢ نفره، ١۳عدد صندلى و یک کامپیوتر
 • تجهیزات اتاق کودک شامل:۳ قفسه کوتاه رنگى
 • نیکوکار: دکتر ساحره سعیدی
 
 

 کتابخانه حامى زنده یاد عباس خنجرى /تیرماه ۹۷/تجهیز

 • روستاى خضرلو/عجب شیر/آذربایجان شرقی
 • تجهیزات شامل: ۱۵۰۰جلد کتاب ٥ قفسه بلند٤ میز ٤ نفر ه ،٢میز دونفره و ١میز کتابدار،٢١ عدد صندلى یک کامپیوتر
 • تجهیزات اتاق کودک: ٥ قفسه کوتاه رنگى١٥ تشکچه کودک لوازم کمک آموزشى
 • نیکوکار: مهناز خنجری
 
 

  کتابخانه حامی سما ۳/تیرماه ۹۷/ تجهیز

 •  روستای هرگلان /عجب شیر/آذربایجان شزقی
 • جمعیت دانش آموزى ٧٠٠ نفر و زیر بنا ٨٠ متر مربع
 • تجهیزات شامل: ١٦٠٠جلد کتاب،٥ قفسه بلند،٤ میز ٤ نفره ،٢میز دونفره و ١میز کتابدار،٢١ عدد صندلى یک کامپیوتر
 • تجهیزات اتاق کودک شامل: کتاب ،٥ قفسه کوتاه رنگى،١٥ تشکچه کودکلوازم کمک آموزشى
 • نیکوکار: دکتر سمانه غیبی
 

  کتابخانه حامی سما ۲/دی ماه ۹۶/تجهیز

 • روستای پلان/دشتیاری/سیستان وبلوچستان
 • تجهیزات شامل :٢٠٠٠جلد کتاب، سایت کامپیوتر۴ عدد، ۴قفسه بلند ،قفسه کوتاه۲ عدد۵ میز و۲۱ صندلى و نرم افزارهاى کتابداری
 • تجهیزات اتاق کودک شامل : ۳قفسه کودک ، ۱۲تشکچه، اسباب بازى و کتاب
 • نیکو کار: دکترسمانه غیبی
 
 

کتابخانه رشد شماره ۱۰ شهر ازگله/بهمن ۹۶

 

 • این کتابخانه در زلزله کرمانشاه برای کودکان آسیب دیده از زلزله تاسیس شد.
 • تجهیزات شامل: کانکس، کتاب، قفسه کتاب، زیر انداز، اسباب بازی
 • نیکوکار :شرکت آرین رشدافرا

 

 

 کتابخانه حامی/دی ماه ۹۶/تجهیز

 • روستای سیب/سیب وسوران/سیستان وبلوچستان
 • تجهیزشامل:۱۵۰۰ جلد کتاب ، سایت کامپیوتر۴ عدد، ۵ قفسه بلند کتاب ۳قفسه کوتاه، ۴میزمطالعه، ۱میز کتابدار و ۴ میز کامپیوتر و ۲۱صندلى و نرم افزارهاى کتابداری
 • تجهیزات اتاق کودک شامل :۲قفسه کودک ، ۱۲تشکچه،اسباب بازى و کتاب
  نیکوکار: خانم دکتر ندا روفیگرى
 • این کتابخانه با مشارکت اداره تعاون روستایى که فضاى مورد نیاز را در اختیار
  گذاشتند تاسیس شده است .
   

 کتابخانه حامی بانو توران میر هادی /آبان ماه ۱۳۹۶/تجهیز

 • روستای آگریقاش/مهاباد/آذربایجان غربی
 • تجهیز شامل: ۲۰۰۴جلد کتاب ۵قفسه بزرگ، ۳میز مطالعه ، ۱کامپیوتر ، میز و صندلی کتابدار، ۱۲ عدد  صندلی 
 • تجهیزات اتاق کودک:۳ قفسه کودک و ۳ میز کودک و بازی های فکری و ۸صندلی کودک ، ۱۰ تشکچه ، ۴ توپ و نوشت افزار
 • اتاق کودک به نام فزاد قنبری
 • نیکو کار: کمپین مردمی حامی

کتابخانه حامی ریژگه به یاد بود حسن رستمی/آبان ماه ۱۳۹۶/تجهیز

 • روستای شوی/بانه /کردستان
 • جمعیت روستا ۱۵۰۰ نفر
 • تجهیز شامل: ۱۴۰۰ جلد کتاب ۱قفسه کوتاه رنگی و ۳ قفسه بلند رنگی،
 • ۱ میز مطالعه چهار نفره و ۱ میز مطالعه دو نفره ، ۱ کامپیوتر کتابدار و ۱۰ تشکچه
 • نیکو کار: خانواده رستمی
   

  کتابخانه حامی ژیاربه یاد بود فرهاد فرجلی/آبان ماه ۱۳۹۶/تجهیز

 • روستای لج /دهستان مکریان شرقی /مهاباد/ آذربایجان غربی
 •  جمعیت روستا ۱۳۰۰ نفر
 • تجهیز شامل: ۱۴۰۰ جلد کتاب ۱قفسه کوتاه رنگی و ۳ قفسه بلند رنگی، ۱ میز مطالعه چهار نفره و ۱ میز مطالعه دو نفره ، ۱ کامپیوتر کتابدار و ۱۰ تشکچه
 • نیکو کار: زهره عبداللهی

 

 کتابخانه حامی روژن/مهرماه ۱۳۹۶/ تجهیز

 • مدرسه پیام نور کودکان استثنایی/سراوان/سیستان وبلوچستان
 • این کتابخانه مخصوص دانش آموزان نابیتا با تجهیزات مخصوص نابینایان و از طریق کمپین مردمی تاسیس شده است.
 • تجهیز شامل:کامپیوتر مخصوص نابینایان پرکینز (دستگاه تایپ مخصوص نابینایان) وسایل کمک آموزشی
 
 

 کتابخانه رشد شماره ۹ / دی ماه ۱۳۹۵ /تجهیز

 • دهستان کله گان /جالق /سراوان /سیستان وبلوچستان
  این کتابخانه به هشت روستای اقماری نیز خدمات ارایه خواهد کرد
 • تجهیز شامل: ۷ قفسه ٬۴ میز ٬ ٢١صندلی چوبی ٬ ۵ دستگاه کامپیوتر و ۲۰۰۰ جلد کتاب می باشد.
 • نیکوکار: شرکت آرین رشد افزا
 •  فضای کتابخانه را دهیاری در اختیار گذاشته است.
   

 کتابخانه حامى حامد ذاکرى هنجنی / آبان ماه ۱۳۹۵/ ساخت و تجهیز

 • روستاى سوراب / ایرانشهر/ سیستان بلوچستان
 • تجهیز شامل : ۶ قفسه کتاب٬ ۴ میز، ۲۱ صندلی٬ یک کامپیوتر ، یک لب تاپ و ۲۰۰۰جلد کتاب می باشد.
 •  نیکو کارساخت فضای کتابخانه : آقای احمد ذاکری هنجنی
 • با مشارکت جامعه محلی و تجهیز با کمپین مردمی

 

 

 کتابخانه استاد شه واو به یادبود ملیحه محمدی /شهریور ۱۳۹۵/تجهیز

 • روستای کوسه کهریزه/ مهاباد/ آذربایجان غربی
 • تجهیز شامل: قفسه کتاب ٬میز ٬صندلی ٬کامپیوتر و ۲۰۰۰ جلد کتاب می باشد.
 • نیکو کار :آقای محمدی وتامین فضای کتابخانه با مشارکت اهالی روستا

 

  کتابخانه حامی استاد هیمن مکریانی به یادبود ملیحه محمدی/شهریور ماه ۱۳۹۵/تجهیز

 • روستای خورخوره /مهاباد / آذربایجان غربی
 • تجهیز شامل : قفسه کتاب ٬میز ٬صندلی ٬کامپیوتر و ۲۰۰۰جلد کتاب و تجهیز اتاق کودک می باشد.
 • نیکو کار:آقای محمدی
 • تامین فضای کتابخانه توسط دهیاری

 

 

 

 

  کتابخانه حامی کامیاب آقایی تبریز /مهرماه ۱۳۹۴/تجهیز

 • روستای آلتین کش / طارم سفلی/ استان قزوین
 • تجهیز شامل: دو هزار جلد کتاب،چهار کامپیوتر ،هشت قفسه کتاب ،سه عددمیز کامپیوتر پنج میزمطالعه و دومیز کار همراه با بیست و چهار عدد صندلی و
 • تجهیزات اتاق کودک:چهار قفسه و دو میز هشت صندلی مخصوص کودک می باشد.
 • نیکو کار: حانم تابنده طیار و با همکاری نهاد عمومی کتابخانه های کشور
 • تامین فضاید کتابخانه توسط دهیاری  
  کتابخانه رشد شماره ۸ روستای گوگ تپه/تجهیز /اردیبهشت ۱۳۸۹
 • شهر گوگ تپه / شهرستان مهاباد / آذربایجان غربی
 • تجهیز شامل: ۳۹۰۰جلد کتاب ، ۱۵ قفسه ،۱ کامپیوتر ،۴ میز و ۲۴ صندلی
 • نیکو کار: شرکت آرین رشد افزا
 •  تامین فضای کتابخانه توسط جامعه محلی
   

 کتابخانه حامی سما شهر ایوان(ویژه بانوان)/شهریور۱۳۹۴/تجهیز

 • ایوان /استان ایلام
 • تجهیزشامل: سایت کامپیوتر و اتاق نگهداری کودک ،۲۰۰۰ جلد کتاب ،۴ کامپیوتر، ۷ میز کامپیوتر، پایه‌های ایجاد یک مرکزفرهنگی را برای بانوان این شهر بنانهاد، تاسیسشد.جمعیت شهرستان ایوان غرب ۷۰۰۰۰ نفر است.
 • نیکو کار: خانم سمانه غیبی و انجمن حامی
 • تامین فضای کتابخانهتوسط اداره ی آموزش و پرورش استان ایلام
 
 
 کتابخانه رشد شماره ۷ شهر آبدانان/شهریور ۱۳۹۴
 • آبدانان / استان ایلام
  تجهیزات شامل:۲۰۰۰ جلد کتاب، ۸ قفسه ۶ کامپیوتررو میز ،۱ میز و صندلی کتابدار و ۳میز مطالعه و ۱۸ صندلی
 • تجهیز اتاق کودک: ۳۰ تشکچه رنگی، ۱ قفسه کوتاه مخصوص کودکان، ۲۰۰ جلد کتاب ویژه کودکان پیش دبستانی
 • جمعیت این شهر ۵۰۰۰۰نفراست
 • نیکو کار :شرکت آرین رشدافزا
 •  تامین فضا توسط اداره ی آموزش و پرورش ایلام
 

  کتابخانه رشد شماره ۶ شهر سیروان/شهریور ۱۳۹۴/تجهیز

 • سیروان / استان ایلام
 •  تجهیز شامل: ۲۰۰ جلد کتاب ۵ قفسه،۶ کامپیوتر و میز آن یک میز کتابدار و ۳میز مطالعه و ۱۸ صندلی
 • نیکو کار: شرکت آرین رشد افزا  تامین فضای کتابخانه توسط اداره ی آموزش و پرورش استان ایلام
 

 

 کتابخانه رشد شماره ۵ روستای کنت / تیر ۱۳۹۴ / تجهیز

 • روستای کنت/سیب سوران / استان سیستان وبلوچستان
 • تجهیزات شامل: ۲۷۰۰ جلد کتاب ۷ کامپیوتر،۶ قفسه ، و۱۱میز ۲۶ صندلی است
 •  جمعیت این روستا۹۴۰ نفرو دهستان کنت۴۰۰۰ نفر
 • نیکوکار: شرکت آرین رشد افزا
 • تامین فضا توسط دهیاری
   

  کتابخانه حامی روستای حاجی حسن به یاد بود، زنده یاد سیروس هدایت پور/تجهیز /خرداد ۱۳۹۴

 • روستای حاجی حسن /شهرستان میاندوآب/ استان آذربایجان غربی
 • تجهیزات شامل:۲۴۸۰ جلد کتاب،۶ قفسه،۱ کامپیوتر ،۳ میز و ۹صندلی و
 • نیکو کار: خانم هدایتی، انجمن حامی
 • تامین فضا با همکاری جامعه محلی
   

  کتابخانه مدرسه معراج شهر سراوان / تجهیز / ۱۳۹۴

 • سراوان/سیستان و بلوچستان
 • تجهیزات شامل:۶۵۰جلد کتاب، ۲ قفسه، ۱ کامپیوتر، ۲ میز و ۹ صندلی
 • جمعیت دانش آموز۶۰۰ نفر
  نیکوکار: انجمن حامی
 

 کتابخانه مدرسه آرزو شهسواریان / تجهیز/۱۳۹۴

 • گشت/ سراوان / سیستان و بلوچستان
 • تجهیزشامل ۵۳۶ جلد کتاب و۳ قفسه
 • نیکو کار: مهندس علی شهسواریان
 

کتابخانه حامی آیدین سالک شهر راز / بهمن ۱۳۹۳ /تجهیز

 • راز وجرگلان /شهرستان بجنورد/ استان خراسان شمالی
 • تجهیزات شامل:ز ۱۸۷۳ جلد کتاب کودک ونوجوان و،کتب علمی و پژوهشی، ۱۲ قفسه، سایت کامپیوتر با ۵ کامپیوتر ۱ %D

تماس با ما

آدرس : تهـران .هفت تیر، کریمخان، نرسیده به ایرانشهر، بین کوچه حسینی و عسجدی، پلاک 73 واحد 5، انجمن حامی
تلفن : 88344256  21 98 +
فکس: 88344256  21 98 +
پست الکترونیک : info@hamiassociation.org