اخبار

کد خبر : ۵۹۶

گزارش پروژه آموزش شهر گشت

۱۶ بهمن ۱۳۹۶ ۰۱:۰۶
گزارش پروژه آموزش شهر گشت

پروژه آموزش در شهر گشت از سال تحصیلی ۹۵ آغاز شد.

 گزارش:حمیرا حبیبی

 حامی مالی: مهندس شهسواریان و حمایت شرکت آرین رشد افزا

 

 

 

 پروژه آموزش شهر گشت در راستای پشتیبانی انجمن حامی از مدارس خود و تحقق اهداف آموزشی تعریف و از سال گذشته آغازشد.

برنامه های آموزشی به شکل کارگاه  در مقطع دبستان با مدیریت و راهبری آقای دکتر سعیدنیا مشاور برنامه ریزی دوره ابتدایی مدارس مفیداز تابستان ۹۵و دبیرستان  با مدیریت و راهبری آقای دکتر توحیدی مشاوربرنامه ریزی و مدیر دبیرستان سلام صادقیه از تابستان ۹۶  شروع شده است.

این برنامه به صورت:

 • پشتیبانی های نرم افزاری و سخت افزاری
 • هدایت تحصیلی دانش آموزان
 •  توانمند سازی کادر آموزشی و دانش اموزان

اقدامات انجام شده در ارتباط با بهبود کیفیت آموزشی در دبیرستان های شهر گشت شهرستان سراوان
مرحله اول: برنامه ریزی برای ایجاد فضای مستمر یادگیری در دویخش پیش دانشگاهی و پایه دهم و یازدهم

 •  سفر به گشت و ارزیابی وضع موجود طی مذاکره با مدیران و دانش آموزان در آبان ماه ۹۶
 •  دیدار  دکتر توحیدی با مدیران دبیرستان های گشت، آبان ماه ۹۶
 • طراحی برنامه اجرایی برای آمادگی دانش آموزان متقاضی شرکت در کنکور ۹۷
 • تهیه جدول اجرایی اولیه ( برنامه نویس نرم افزار ثبت مطالعاتی کارسنج)طی جلسه ای با آقایان مهندس داداشی (مشاور تحصیلی)

و مهندس شنی ارائه شد.


سفر دوم به گشت دی ماه۹۶

 • ارایه و تکمیل جدول اجرایی با مدیران دبیرستان
 • حضور گروه برنامه ریز و مشاور در محل دبیرستان پسرانه امام جعفرصادق، 
 • حضور مدیر و مشاور دبیرستان آرزو شهسواران در تکمیل برنامه اجرایی برای آمادگی کنکور دانش آموزان پیش دانشگاهی، 
 • حضور مدیر و معاون دبیرستان امام جعفرصادق در تکمیل برنامه اجرایی برای آمادگی کنکور دانش آموزان پیش دانشگاهی، 
 • آقایان دکتر توحیدی و مهندس داداشی برنامه اجرایی را برای مدیران دبیرستان توضیح داند، 
 •  نصب برنامه کارسنج و ارایه کد ورود به دانش آموزان پیش دانشگاهی، دبیران و مدیران دبیرستان آرزو برای ثبت ساعات مطالعاتی، مهندس شنی طی دو جلسه نرم افزار کار سنج را در سیستم مدیران نصب و آن را برای مدیران توضیح کامل

 دادند.این نرم افزار ضمن کمک به ثبت دقیق و درست ساعات مطالعاتی دانش آموزان، امکان تجزیه و تحلیل روندمطالعاتی

تمامی دروس را برای آنان، دبیران، مدیران و اولیای آنها فراهم می سازد.

 • آقای مهندس شنی با ارتباط هایی که داشتند دسترسی رایگانی را برای دانش آموزان و کادر آموزشی ایجاد کردند.
 • نرم افزای آسا معرفی و برروی سیستم مدیران نصب شداین نرم افزار  برای تصحیح آزمون است.