آرشیو ماهیانه

اخبار اسفند 1397

عنوانتاریخ انتشار
پیام حامی شماره شصت و شش منتشر شد. ۱ فروردین ۱۳۹۸
چهارمین دورهمی سال ۱۳۹۷ ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
به یاد ناصر حجازی و با همراهی شما براى دختران ایلام سالن ورزشی می سازیم. ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
مهرآیین نکوداشت علی‌اصغر سیدآبادی ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید دوره ای ازمدارس دشتیاری ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
موفقیت کمپین کوله کتاب در پلتفرم راتا ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
بنیاد یارا حامی دانش آموزان‌مناطق محروم ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
ارزیابی پروژه ی آموزش دبستان های دشتیاری ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
۳۰ درصد مدارس کشور به تخریب و بازسازی نیاز دارد. ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
پنجمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب و پایتخت کتاب ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
پیام حامی شماره سصت و پنجم منتشر شد. ۴ اسفند ۱۳۹۷
تقویم های رومیزی انجمن حامی آماده ی ارایه به حامیان عزیز است. ۱ اسفند ۱۳۹۷
بازدید دوره ای کارگروه پشتیبانی مدارس حامی دشتیاری ۱ اسفند ۱۳۹۷
به یاد ناصر حجازی برای دختران ایلام سالن ورزشی می سازیم. ۱ اسفند ۱۳۹۷

تماس با ما

آدرس : تهـران .هفت تیر، کریمخان، نرسیده به ایرانشهر، بین کوچه حسینی و عسجدی، پلاک 73 واحد 5، انجمن حامی
تلفن : 88344256  21 98 +
فکس: 88344256  21 98 +
پست الکترونیک : info@hamiassociation.org