کتابخانه‌ی رشد ۱۷

کتابخانه‌ی رشد ـ ۱۷

 • آذربایجان غربی، مهاباد، روستای یوسفکند
 • سال تأسیس: ۱۴۰۰
 • نیکوکار: شرکت آرین رشد افزا
 • جمعیت روستا: ۳۸۲۵ نفر
 • متراژ: ۸۵ مترمربع
 • تجهیزات: ۸۸۵ جلد کتاب، چهار قفسه بلند، دو قفسه کوتاه، ۱ میز کتابدار، ۱ صندلی، ۳ میز چهار نفره، ۱۲ عدد صندلی، مهر، تابلو، کتابخانه دیواری، ۶۳ بازی فکری، ۳ میز کودک، ۱۲ صندلی کودک

کتابخانه‌ی رشد ـ ۱۷

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ مهر ۱۴۰۲ ۱۸:۰۶

کتابخانه‌ی رشد ۱۶

کتابخانه‌ی رشد ـ ۱۶

 • کردستان، مریوان، ساوجی
 • سال تجهیز:۱۴۰۰
 • حامی مالی: شرکت ارین رشد افزا
 • جمعیت: ۱۱۴۳ نفر
 •  تجهیزات ارسالی: ۷۴۰ جلد کتاب، ۲ قفسه بلند، ۳ قفسه کوتاه، دو میز مطالعه چهار نفره، ۸ عدد صندلی، مهر، تابلو، کتابخانه دیواری، ۶۳ بازی فکری، ۳ میز کودک، ۱۲ صندلی کودک

کتابخانه‌ی رشد ـ ۱۶


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ مهر ۱۴۰۲ ۱۸:۰۷

کتابخانه‌ی رشد ۱۵

کتابخانه رشد ۱۵
 • آذربایجان غربی، مهاباد، روستای قلعه حسن
 • سال تجهیز: ۱۳۹۹
 • نیکوکار: شرکت آرین رشد افزا
 • تجهیزات ارسالی انجمن: ۱۰۰۰ جلد کتاب، ۳ قفسه بلند، ۵ قفسه کوتاه، ۱ عدد میز کتابدار، ۲ عدد میز مطالعه چهارنفره، ۹ عدد صندلی، مهر، تابلو، ۱۲ صندلی کودک، ۳ میز کودک، اسباب بازی

کتابخانه رشد ۱۵


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ مهر ۱۴۰۲ ۱۷:۵۳

کتابخانه یاد یار

کتابخانه یاد یار

 •  سیستان و بلوچستان، دشتیاری، روستای رادودج
 • سال تجهیز: ۱۴۰۰
 • نیکوکار: فاطمه حجیان
 • جمعیت روستا: ۹۸۶ نفر
 • متراژ: کانکس ۷۲ متری
 • تجهیزات ارسالی انجمن: ۱۲۰۰ جلد کتاب، ۳ قفسه بلند، ۵ قفسه کوتاه، ۱ عدد میز کتابدار، ۳ میز مطالعه چهار نفره، ۱۳ عدد صندلی، مهر، تابلو، ۱۶ صندلی کودک، ۴ میز کودک، ۵۳ عدد اسباب بازی

کتابخانه یاد یار


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ مهر ۱۴۰۲ ۱۷:۵۳

کتابخانه‌ی عاطفی ـ ۲

کتابخانه‌ی عاطفی ـ ۲

 • آذربایجان غربی، مهاباد، روستای قره قشلاق
 • سال تجهیز: ۱۴۰۰
 • نیکوکار: یاران حامی کانادا
 • جمعیت: ۱۷۰۲ نفر
 • متراژ: ۸۵ مترمربع
 • ارسال تجهیزات: ۱۰۰۰ جلد کتاب، ۴ قفسه بلند، سه قفسه کوتاه، ۱ میز کتابدار، ۴ میز چهارنفره، ۱۷ صندلی، مهر، تابلو، ۱۶ صندلی کودک، ۴ میز کودک، ۵۹ عدد اسباب بازی 

کتابخانه‌ی عاطفی ـ ۲


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ مهر ۱۴۰۲ ۱۷:۵۵

کتابخانه‌ی آرمان

کتابخانه‌ی آرمان

 • آذربایجان غربی، سلماس، روستای حقوران
 • سال تاسیس: ۱۴۰۰
 • حامی مالی: آقای آرمان زیرک
 • جمعیت: ۷۰۰ نفر
 • متراژ: ۵۶ مترمربع
 • تجهیزات: ۶۱۰ جلد کتاب، ۲ قفسه بلند، ۳ قفسه کوتاه، ۲ میز مطالعه چهار نفره، ۸ صندلی، مهر، تابلو، کتابخانه دیواری، ۶۳ بازی فکری، ۳ میز کودک، ۱۲ صندلی کودک

کتابخانه‌ی آرمان


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ مهر ۱۴۰۲ ۱۷:۱۸

کتابخانه‌ی مهین خلیلی

کتابخانه‌ی مهین خلیلی

 • کردستان، دشت آباد، روستای دره کی
 • سال تاسیس: ۱۴۰۱
 • حامی مالی: خانم دکتر امیربانو کریمی
 • جمعیت: ۲۳۲۰ نفر
 • متراژ: ۸۰ مترمربع
 • تجهیزات: ۸۶۰ جلد کتاب، ۴ قفسه بلند، ۲ قفسه کوتاه، ۱ عدد میز کتابدار، ۱ عدد صندلی کتابدار، ۳ میز مطالعه ۴ نفره، ۱۲ عدد صندلی، مهر، تابلو، کتابخانه دیواری، ۵۳ بازی فکری، ۲ میز کودک، ۸ صندلی کودک

 کتابخانه‌ی مهین خلیلی


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ مهر ۱۴۰۲ ۱۷:۲۷

کتابخانه‌ی طاها

کتابخانه‌ی حامی ـ طاها

 • سیستان و بلوچستان، لاشار، روستای تنگ سرحه
 • سال تاسیس: ۱۴۰۱
 • حامیان مالی: خانم‌ها افسانه هدایتی و فیروزه میررضوی
 • جمعیت: ۲۲۷۷
 • متراژ: ۳۱ مترمربع
 • تجهیزات: ۷۶۰ جلد کتاب، ۳ قفسه بلند، ۴ قفسه کوتاه، ۱ میز کتابدار، ۱ صندلی کتابدار، ۳ میز ۴ نفره، ۱۲ عدد صندلی، مهر، تابلو، کتابخانه دیواری، ۶۲ بازی فکری

 کتابخانه‌ی حامی ـ طاها   


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ مهر ۱۴۰۲ ۱۷:۳۰

کتابخانه‌ی جوانه

کتابخانه‌ی جوانه

 • سیستان و بلوچستان، مهرستان، روستای سرکلائی دن
 • سال تجهیز: ۱۴۰۱
 • حامی مالی: خانم زهره کتیرایی
 • جمعیت: ۷۳۴ نفر
 • تجهیزات: ۶۴۰ جلد کتاب، ۲ قفسه بلند، ۳ قفسه کوتاه، ۲ میز مطالعه چهار نفره، ۸ عدد صندلی، مهر، تابلو، کتابخانه دیواری، ۶۲ بازی فکری، ۲ میز کودک، ۸ صندلی کودک 

 کتابخانه‌ی جوانه    


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ مهر ۱۴۰۲ ۱۷:۳۵

کتابخانه‌ی اندیشه

کتابخانه‌ی اندیشه

 • آذربایجان غربی، میاندوآب، روستای تازه­کند
 • سال تجهیز: ۱۴۰۲
 • حامی مالی: خانم زهره کتیرایی
 • جمعیت: ۵۸۷ نفر
 • تجهیزات: ۵۱۰ جلد کتاب، ۳ قفسه بلند، ۲ قفسه کوتاه، ۲ میز چهارنفره، ۸ عدد صندلی، مهر، تابلو، کتابخانه دیواری، ۶۲ بازی فکری 

 کتابخانه‌ی اندیشه     


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ مهر ۱۴۰۲ ۱۷:۳۸

کتابخانه‌ی دایه‌شهین

کتابخانه‌ی دایه‌شهین

 • آذربایجان غربی، مهاباد، روستای کوران
 • سال تجهیز: ۱۴۰۲
 • حامی مالی: خانم فرح حق نژاد
 • جمعیت: ۵۰۰ نفر
 • تجهیزات: ۵۱۰ جلد کتاب، ۲ عدد قفسه چوبی، ۲ عدد میز فایبرگلاس پایه فلزی، ۸ عدد صندلی فایبرگلاس پایه فلزی، مهر، تابلو، استند، کتابخانه دیواری

 کتابخانه‌ی دایه‌شهین      


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ مهر ۱۴۰۲ ۱۷:۴۱

کتابخانه‌ی نیک‌اندیشان

کتابخانه‌ی نیک‌اندیشان

(به یاد ستوان یکم عباس خنجری)

 • تهران
 • سال تجهیز: ۱۴۰۲
 • حامی مالی: خانم مهناز خنجری
 • تجهیزات: ۳۵۷ جلد کتاب، ۴ قفسه بلند، ۴ قفسه کوتاه، ۳ میز مطالعه چهار نفره، ۱۲ عدد صندلی، مهر، تابلو، کتابخانه دیواری، ۵۷ بازی فکری 

 کتابخانه‌ی نیک‌اندیشان       


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ مهر ۱۴۰۲ ۱۷:۵۱

کتابخانه حامی

کرمان، شهرستان کهنوج، بخش چاه مرید، روستای شیخ آباد

سال تجهیز: 1398

جمعیت روستا: 500 نفر

نیکوکار: خانم طاهره عسگریان

متراژ: 30 متر مربع

تجهیزات ارسالی انجمن: 1000 جلد کتاب، 3 قفسه بلند، 4 قفسه کوتاه، یک عدد میز کتابدار، یک عدد صندلی کتابدار، 1 میز مطالعه، چهار صندلی، استند، مهر، تابلو، 16 صندلی کودک، 4 میز کودک، اسباب بازی

کتابخانه حامی


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ مهر ۱۴۰۲ ۱۶:۴۳

نمادهای اعتبار انجمن حامی

نشان برنز افرا

تاریخ بروزرسانی : ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ ۱۴:۴۹

پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی

تماس با ما

+982188344256 :تلفن / نمابر

 Email: info@hamiassociation.org

نشانی: تهران، خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان حسینی و عسجدی، شماره‌ی ۷۳، طبقه‌ی پنجم


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ ۱۴:۴۹