گستردگی پروژه‌های انجمن حامی در استان‌های ایران

در استان‌های ایران

تاریخ بروزرسانی : ۹ آبان ۱۴۰۲ ۱۸:۳۵

ایلام

پروژه‌های ایلام
پروژه‌های ایلام
انجمن حامی ـ فهرست پروژه‌ها در نقشه، ایلام 7
انجمن حامی ـ فهرست پروژه‌ها در نقشه، ایلام 6
انجمن حامی ـ فهرست پروژه‌ها در نقشه، ایلام 5
انجمن حامی ـ فهرست پروژه‌ها در نقشه، ایلام 4
انجمن حامی ـ فهرست پروژه‌ها در نقشه، ایلام 3
انجمن حامی ـ فهرست پروژه‌ها در نقشه، ایلام 2
انجمن حامی ـ فهرست پروژه‌ها در نقشه، ایلام 1

آذربایجان شرقی

پروژه‌های آذربایجان شرقی
انجمن حامی ـ فهرست پروژه‌ها در نقشه، آذربایجان شرقی 5
انجمن حامی ـ فهرست پروژه‌ها در نقشه، آذربایجان شرقی 4
انجمن حامی ـ فهرست پروژه‌ها در نقشه، آذربایجان شرقی 3
انجمن حامی ـ فهرست پروژه‌ها در نقشه، آذربایجان شرقی 2
انجمن حامی ـ فهرست پروژه‌ها در نقشه، آذربایجان شرقی 1

آذربایجان غربی

انجمن حامی ـ فهرست پروژه‌ها در نقشه، آذربایجان غربی 8
انجمن حامی ـ فهرست پروژه‌ها در نقشه، آذربایجان غربی 7
انجمن حامی ـ فهرست پروژه‌ها در نقشه، آذربایجان غربی 6
انجمن حامی ـ فهرست پروژه‌ها در نقشه، آذربایجان غربی 5
انجمن حامی ـ فهرست پروژه‌ها در نقشه، آذربایجان غربی 4
انجمن حامی ـ فهرست پروژه‌ها در نقشه، آذربایجان غربی 3
انجمن حامی ـ فهرست پروژه‌ها در نقشه، آذربایجان غربی 2
انجمن حامی ـ فهرست پروژه‌ها در نقشه، آذربایجان غربی 1
پروژه‌های آذربایجان غربی

خوزستان

پروژه‌های خوزستان
انجمن حامی ـ فهرست پروژه‌ها در نقشه، خوزستان 2
انجمن حامی ـ فهرست پروژه‌ها در نقشه، خوزستان 1

کردستان

پروژه‌های کردستان
انجمن حامی ـ فهرست پروژه‌ها در نقشه، کردستان 9
انجمن حامی ـ فهرست پروژه‌ها در نقشه، کردستان 8
انجمن حامی ـ فهرست پروژه‌ها در نقشه، کردستان 7
انجمن حامی ـ فهرست پروژه‌ها در نقشه، کردستان 6
انجمن حامی ـ فهرست پروژه‌ها در نقشه، کردستان 5
انجمن حامی ـ فهرست پروژه‌ها در نقشه، کردستان 4
انجمن حامی ـ فهرست پروژه‌ها در نقشه، کردستان 3
انجمن حامی ـ فهرست پروژه‌ها در نقشه، کردستان 2
انجمن حامی ـ فهرست پروژه‌ها در نقشه، کردستان 1

کرمانشاه

پروژه‌های کرمانشاه
انجمن حامی ـ فهرست پروژه‌ها در نقشه، کرمانشاه 5
انجمن حامی ـ فهرست پروژه‌ها در نقشه، کرمانشاه 4
انجمن حامی ـ فهرست پروژه‌ها در نقشه، کرمانشاه 3
انجمن حامی ـ فهرست پروژه‌ها در نقشه، کرمانشاه 2
انجمن حامی ـ فهرست پروژه‌ها در نقشه، کرمانشاه 1

هرمزگان

پروژه‌های هرمزگان
انجمن حامی ـ فهرست پروژه‌ها در نقشه، هرمزگان 4
انجمن حامی ـ فهرست پروژه‌ها در نقشه، هرمزگان 3
انجمن حامی ـ فهرست پروژه‌ها در نقشه، هرمزگان 2
انجمن حامی ـ فهرست پروژه‌ها در نقشه، هرمزگان 1

شمال ایران

پروژه‌های شمال کشور 11
پروژه‌های شمال کشور 7
پروژه‌های شمال کشور 6
پروژه‌های شمال کشور 5
پروژه‌های شمال کشور 4
پروژه‌های شمال کشور 3
پروژه‌های شمال کشور 2
پروژه‌های شمال کشور 1

سیستان و بلوچستان (در دست آماده‌سازی)

نمادهای اعتبار انجمن حامی

نشان برنز افرا

تاریخ بروزرسانی : ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ ۱۴:۴۹

پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی

تماس با ما

+982188344256 :تلفن / نمابر

 Email: info@hamiassociation.org

نشانی: تهران، خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان حسینی و عسجدی، شماره‌ی ۷۳، طبقه‌ی پنجم


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ ۱۴:۴۹