اخبار

کد خبر : ۵۷۴

آموزش دبستان حامی آبان ماه ۱۳۹۶

۳۰ آبان ۱۳۹۶ ۲۲:۳۰
آموزش دبستان حامی آبان ماه ۱۳۹۶

آموزش دبستان حامی آبان ماه ۱۳۹۶
 پلان ،دشتیاری
ثریا حبیبی ،نوشین عابدین ،مهناز آقا علی خانی و همراهان محلی زیور جدگال و آقای پاده بان

 

 

 

 این سفر اولین سفر ارزیابی و آموزش بر اساس نیاز مدارس پایلوت دشتیاری بود هماهنگی های اجرایی این سفر در شهریور ماه انجام گرفته بود وکارهایی که معلمان طی ماه مهر انجام داده بودند مورد ارزیابی قرار گرفت یعنی سطح بندی ، آموزش و ارزیابی خواندن و نوشتن در شش مدرسه ی محل فعالیت معلمان چوکان (گروه معلمین آموزش انجمن حامی)


کارگاه هم اندیشی و بررسی کارهای انجام شده و قابل اجرا توسط معلمان چوکان
اعضای کارگاه آقایان شهک، پاهک ، پاینده، ختار ، پاده بان و خانم ها حبیبی ، بریری و علی خانی بودند.
موضوعات بررسی شده :

 • دربافت گزارش های معلمان چوکان از فعالیت های مهرماه در مدارس خودشان ، تنظیم جدول اجرایی فعالیت های باقیمانده از مهر و همچنین آبان ماه جاری
 • دریافت گزارش های آقای پاهک ، مدیر بخش خواندن و نوشتن پروژه امسال
 • معرفی آقای پادبان به عنوان همکار محلی پروژه ی دبستان ، ایشان از اعضای هیت مدیره ی انجمن جوانان آینده ساز هستند و قرار است در پروژه ی امسال با تیم دبستان همکاری کنند
 • تشریح برنامه های سفر و تنظیم جدول برنامه های اجرایی با همراهی معلمان
 • ارزیابی مشارکتی گروه چوکان تا زمان حضور تیم ما در منطقه توسط خودشان
 • امضای قرارداد تفاهم نامه ها ی آقای پاهک به عنوان مدیر بخش خواندن و نوشتن و آقای پاده بان به عنوان همکار محلی
 • تقسیم ابزارهای نقاشی بین مدارس چوکان ، مدارس پایلوت و چند مدرسه ای که پیشنهاد شده بود ، این وسایل شامل ۲۵ کارتن وسایل نقاشی و کاردستی و کاغذ بودند (اهدایی از آموزشگاه هنرهای تجسمی لنا و سرکار خانم گلاره افشارنژاد مدیر این آموزشگاه )وسایل اهدایی قبل از ورود تیم دبستان به چابهار فرستاده شده بود و آقای شهک از معلمان گروه ، آن ها را به منطقه انتقال دادند .


کارگاه هم اندیشی 
چهارشنبه ۱۰ آبان 
مدرسه محل فعالیت آقای پاهک 
برنامه ها شامل :

 • آموزش پروژه محوری به دانش آموزان
 • ارزیابی دانش آموزان دبستان حکمت یوسف زهی
 • کارگاه "شیوه ی برگزاری کارگاه آموزشی" برای معلمان چوکان
 • امضای قراداد معلمان چوکان