اخبار

کد خبر : ۶۱۲

آموزش دبستان حامی اسفند ماه ۱۳۹۶

۵ فروردین ۱۳۹۷ ۰۰:۱۸
آموزش دبستان حامی اسفند ماه ۱۳۹۶

اسفند ماه۱۳۹

دشتیاری،سیستان بلوچستان

گزارش: ثریا حبیبی

گروه آموزش دبستان حامی: اشرف ایرانپور و ناهید بریری

 

مرحله دوم دوم ارزیابی معلمان مدارس پایلوت دشتیاری با کمک معلمان چوکان

مدارس روستاهای :

فاروق اعظم و صدیق زهی : ثریا حبیبی /عظیم شهک
مدنی گزانی و حیدرجدگال : اشرف ایرانپور /اسماعیل آسوبار /اسماعیل پاهک
صدیق زهی پسرانه و دخترانه : ناهید بریری/ خدابخش ختار/ آدم پاینده

کارگاه ارزیابی و روش تدریس معلمان مدارس پایلوت در کتابخانه ی پلان
فاروق اعظم / ثریا حبیبی:

فقط یک کلاس در دبستان فاروق اعظم پایلوت می باشد، کلاس پنجم آقای عظیم شهک . از دانش آموزان ارزیابی های ریاضی و علوم را گرفته شدو بعد هم سراغ خواندن و نوشتن رفتیم از حدود یک سوم بچه ها ارزیابی خواندن و نوشتن گرفتیم .سوالات ارزیابی را به معلمان مدرسه هم داده شد.

صدیق زهی /بریری،جبیبی،ختار ، پاینده و شهک :

دبستان های صدیق زهی پسرانه و دخترانه جزء پر جمعیت ترین مدارس پایلوت هستند .تمام دانش آموزان دبستان یاران جامع تحت ارزیابی ریاضی و علوم و خواندن و نوشتن قرار گرفتند. اوضاع خواندن و نوشتن خیلی بهتر شده معلوم بود آقای ختار و دوستان دیگر در این مدرسه ها خوب کار کرده بودند .
پس از پایان کارها با معلمان مدرسه ی دخترانه جلسه ای در زمینه ی حمایت های بیشتر آموزشی داشتیم درخواستشان این بود که معلمان گروه چوکان روی خواندن و نوشتن برای این دبستان دوباره وقت بگذارند . طبق گفتگو با خانم بلوچ مدیر دبستان قرارشد از آقایان پاینده و پاهک در خواست کمک کنیم .وقتی معلمان و مدیران خودشان به تکاپوی دریافت حمایت های آموزشی می افتند تازه احساس می کنیم که دارد اتفاقی می افتد و این خیلی ارزشمند است .

 گزانی ،دبستان مدنی / ایرانپور، پاهک و آسوبار:

در دبستان مدنی و دبستان حیدرجدگال ، ارزیابی خواندن و نوشتنا انجام  شد .

طی گفتگوی تلفنی با آقای نخعی مدیر کل آموزش و پرروش استان و آقای محبی داشتم و درباره ی روند کارها صحبت کردیم آقای نخعی گفتند که قطعا پشتیبان کارهای آموزشی هستند و در صورت امکان قرار حضوری می گذارند .\

جلایی بازار،دبستان اندیشه /حبیبی

این دبستان در حوزه ی پروژه های دبستان نبود اما بخاطر اصرار دلسوزانه ی مدیر دبستان آقای هارون چشم نور برای بازدید و ارزیابی خواندنو نوشتن دانش آموزان رفتیم و کار کردیم .دبستانی که علی رغم به رسمیت شناخته شدن از طرف آموزش و پرورش منطقه ، امکاناتی دریافت نمی کنند و حتی اجاره ی مکان را هم مدیر و معلم مدرسه از جیب خودشان می دهند و ما با اینکه وقت محدودی برای ارزیابی ها داشتیم نتوانستیم اصرار مدیر این دبستان را برای آموزش بچه ها نادیده بگیریم و ساعت خوبی را کنار بچه ها گذراندیم.

 لانیاری،دبستان موسی الرضا /ناهید بریری 

للوبازار،دبستان های حیدرکرار و ۱۲ فروردین/اشرف ایرانپور

یوسف زهی، دبستان های حکمت و روستایمولا داد زهی،دبستان نیایش  /ثریا حبیبی

در اینجا علاوه بر ارزیابی های معمول برنامه ،یک ارزیابی هم از پروژه های اجرا شده ی دانش آموزان انجام دادیم . در آبان ماه با بچه ها چند پروژه ی کلاسی تعریف کردیم و قرار شد اجرا کنند ،همه ی پروژه ها را ارایه دادند و البته هم از نظر خودشان وهم از نظر ما پروژه های موفقی بودند.

  • پروژه ی جمع آوری آشغال های داخل و بیرون مدرسه 
  • پروژه ی زمین بازی ، بچه ها با چند قطعه چوب دو تا دروازه ی فوتبال درست کرده بودند اما طبق تعریف پروژه دور زمین را خط کشی کردند با تنه های خشک درختان خرما نیمکت برای نشستن تماشاچی ها درست کردند و با کمک یکی از اعضای شورای روستا توانستند تور ماهیگیری تهیه کنند و دروازه را کامل کنند و الان یک زمین نسبتا بهتر برای بازی هایشان دارند.
  • پروژه ی زیباسازی کلاس ، برای این پروژه فقط از نقاشی استفاده کرده بودند و تمام دیوارهای خاکستری سیمانی کلاس را با نقاشی های رنگارنگشان پوشانده بودند.

شاید به ظاهر این پروژه ها ، طرح های ساده و کوچکی هستند اما از نظر ما و با شناختی که از کودکان آنجا داریم این پروژه ها فوق العاده بودند و حال و هوایمان را خیلی خوب کردند.
بعد از تشریح این پروژه ها ، با بچه ها پروژه ی دیگری را تعریف کردیم ، در کلاس چند دانش آموز بودند که از نظر درسی از بقیه قوی تر بودند و برای هر درس یکی داوطلب شد تا به بچه های پایه ی خودش یا پایه های دیگر کمک کند و برای این منظور طرحی نوشتند که در آن درس مورد نظر، تعداد شاگردان ، زمان مورد نیاز و نتیجه را مطرح کردند.مسئله ی جالب برای برنامه ریزی این پروژه ها این بود که جایی که کار را در توان خود نمی دیدند می گفتند مسوول این بخش آقا باشد( یعنی آقای پاهک) و ایشان هم بعنوان فردی از اعضای پروژه می پذیرفتند.
البته معلمان گروه در کلاس های خودشان پروژه هایی را با دانش آموزان اجرا کردند که فرصت بررسی و بازبینی نبود و فقط گزارش آنها را دادند.
راستش هر وقت به این منطقه و به مدارس می روم ، با بچه ها کار می کنم و با ایده ها و خلاقیت های خوب آنها مواجه می شوم بیشتر به عدالت اجتماعی و عدالت آموزشی در جامعه فکر می کنم .
در همه ی دبستان ها ابتدا ارزیابی ریاضی و علوم را انجام دادیم و همزمان روی ارزیابی خواندن ونوشتن هم کار کردیم و در بعضی موارد ارزیابی خواندن و نوشتن را بطور مجزا انجام دادیم .
حدود ساعت یک کارها را تمام کردیم و به منزل آقای هارون چشم نور رفتیم و پس از ناهار با معلمان جلسه ای برای برنامه های ارزیابی بعدی داشتیم و قرار شد همه ی معلمان پیشنهاداتشان را بدهند تا با گفتگویی که قرار بود با آقای بادپارییس جدید آموزش و پرورش دشتیاری داشته باشیم پیشنهادات مان را مطرح کنیم .

 

 

 برگزاری کارگاه ارزیابی روش تدریسمعلمان در کتابخانه ی حامی سما شهرپلان

مدرسان:  ایرانپور و بریری
در این کارگاه معلمان به صورت گروه های ۳نفره تقسیم شدند،۴گروه آقایان و ۲ گروه خانمها وسپس سوالات به صورت تصادفی بین معلمان توزیع شد واز آنها خواسته شد تا درگروه خودبه سوالات پاسخ دهند وسپس برای یکی از سوالات به دلخواه روش تدریس ارایه نمایند.بعداززمان مقررازگروه ها خواسته شد تدریس خودرا ارایه نمایند و 
 نقدهایی به تدریس هرگروه شد نقاط قوت وضعف  طرح شد.سپس روی شیوه ی خواندن و نوشتن کار شد هر کدام از کتابخانه کتابی انتخاب کردند و صفحه ای را خواندند و روی شیوه ی خواندن گقتگو شد .البته این بخش کلاس آنقدر با طنز آمیخته شد که علاوه بر آموزش کلی حال و هوای همه نیز عوض شد .

آمدن به کتابخانه و آشنا شدن با فضای آنجا برای معلمان بسیار خوب بود ، کتابها را دیدند درباره ی آنها با هم صحبت کردند و بعد کتابی را انتخاب کردند . قرار شد گاهی با هماهنگی مسوول کتابخانه و مدیران بتوانند دانش آموزان را برای استفاده از این فضا بیاورند.
ایکاش معلمان و دانش آموزان همیشه فرصت استفاده از فضای امن و آرام کتابخانه و مطالعه ی اصولی و مفید را داشتند.

بازدید 
از دبیرستان و هنرستان دخترانه ی پلان بازدید و دیداری با خانم زیور جدگال مدیرمدرسه  و دانش آموزان همراه با گفتگویی دوستانه داشتیم.

دیدار ها درچابهار

در هتل لیپار با آقای نخعی مدیرکل آموزش و پرورش استان و آقای وزیر دیداری کوتاه داشتیم ولی جلسه به علت فشردگی برنامه  ایشان انجام نشد و در حد توضیحی کوتاه و تقدیر و تشکر آنها از فعالیت های آموزش حامی در منطقه و اعلام همراهی وحمایت از فعالیت ها نمودنند.

دیدار با خانم برهان زهی معاون آموزش ابتدایی استان و همچنین آقای انور بادپا رییس جدید آموزش و پرورش منطقه ی دشتیاری

در هر دو جلسه درباره ی اهمیت آموزش و ضرورت ارتقاء سطح کیفی آموزش معلمان منطقه صحبت کردیم و اینکه یکی از مهترین مسایل آموزش منطقه کماکان خواندن و نوشتن است و علی رغم تاکید و اصرارهای پی در پی ما هنوز بطور یکپارچه و قانونمند به آن پرداخته نشده . خانم برهان زهی قول حمایت ها ی بیشتر دادند و آقای بادپا هم گفتند هر طرحی که بتوانیم در همین زمان کوتاه باقیمانده تا پایان سال تحصیلی به ایشان بدهیم که قابل اجرا باشد بطور جدی حمایت می کنند و در اجرای آن دستورات لازم را می دهند .شرکت در دومین جشنواره ی "بانوک نَدپَد" ( ردپای قلم بانوان) در ساحل زیبای صخره ای چابهار

در این جشنواره از خانم زیور جدگال مدیر دبیرستان و هنرستان پلان و نگار هوت مدیر دبیرستان دخترانه حامی پیرسهراب به عنوان بانوان توانمند و فعال در چابهار تقدیر شد  .

تعداد بازدید : ۱۲,۵۰۱

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

نمادهای اعتبار انجمن حامی

نشان برنز افرا

تاریخ بروزرسانی : ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ ۱۴:۴۹

پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی

تماس با ما

+982188344256 :تلفن / نمابر

 Email: info@hamiassociation.org

نشانی: تهران، خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان حسینی و عسجدی، شماره‌ی ۷۳، طبقه‌ی پنجم


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ ۱۴:۴۹