اخبار مدرسه

گشایش مدرسه‌ی «پندار نیک ۱»
این مدرسه با حضور جناب آقای معین‌الدین سعیدی نماینده محترم مجلس، آقای مهندس بهمن نژند نماینده هیئت مدیره انجمن حامی، آقای طباطبایی از کارگروه جذب و آقایان چشم‌نور و رضایی‌منش از آموزش و پرورش پلان و جمعی از مسئولین استانی و جامعه محلی افتتاح‌ گردید.
این مدرسه سه کلاسه با ۱۵۰ متر زیربنای آموزشی به همت انجمن حامی و با مشارکت مالی سرکار خانم اشرف دیباج در مقطع دبستان در یکی از کم‌برخوردارترین مناطق روستایی دشتیاری استان سیستان و بلوچستان ساخته شده است تا فضایی مناسب و استاندارد برای تحصیل دانش آموزان این روستا فراهم شود.
[ تعداد بازدید : ۱۴۸ ]
گشایش مدرسه «نصیری»
این مدرسه سه کلاسه با ۱۶۲ متر زیربنای آموزشی به همت انجمن حامی و با مشارکت مالی جناب آقای مهندس عباس نصیری در مقطع دبستان در یکی از کم‌برخوردارترین مناطق روستایی دشتیاری استان سیستان و بلوچستان ساخته شده است تا فضایی مناسب و استاندارد برای تحصیل دانش آموزان این روستا فراهم شود.
مراسم افتتاح این مدرسه با حضور جناب آقای معین‌الدین سعیدی نماینده محترم مجلس، جناب آقای مهندس نصیری حامی مالی پروژه، آقای مهندس بهمن نژند نماینده هیئت مدیره انجمن حامی، آقای احمدی و خانم کمیلی به نمایندگی از کارگروه پشتیبانی و جذب مشارکت، شهردار پلان و آقایان چشم‌نور و رضایی‌منش از آموزش و پرورش پلان و جمعی از مسئولین استانی و جامعه محلی برگزار گردید.
[ تعداد بازدید : ۱۴۵ ]
گشایش مدرسه «مهر پروین»
این هنرستان پسرانه ۹ کلاسه با ۸۵۰ متر زیربنای آموزشی به همت انجمن حامی و با مشارکت مالی خیریه مهر پروین در یکی از کم برخوردارترین مناطق روستایی استان سیستان و بلوچستان مرمت شده است تا فضایی مناسب و استاندارد برای تحصیل دانش آموزان این روستا فراهم شود.
مراسم افتتاح این هنرستان با حضور خانم رضایی از کارگروه جذب مشارکت و خانم‌ها زجاجی، چراغی و تقی پور از کارگروه پشتیبانی انجمن حامی و جمعی از مسئولین استانی و جامعه محلی افتتاح‌ گردید. این هنرستان همچنین به یک اتاق نمایش با تجهیزات کامل نمایش (سمعی و بصری) مجهز است که این اتاق نمایش به همت انجمن حامی و با مشارکت خانه سینما و پویش مردمی رویش سیب در سال ۱۴۰۰ تجهیز گردیده است.
[ تعداد بازدید : ۱۸۱ ]
گشایش مدرسه «دکتر مرتضی انواری»
این مدرسه سه کلاسه پسرانه با ۲۲۰ متر زیربنای آموزشی به همت انجمن حامی و با مشارکت مالی "دانش آموختگان مدرسه عالی برنامه‌ریزی و کاربرد کامپیوتر" در یکی از کم برخوردارترین مناطق روستایی استان سیستان و بلوچستان به نام استاد گرامی‌شان زنده‌یاد دکتر مرتضی انواری ساخته شده است تا فضایی مناسب و استاندارد برای تحصیل دانش‌آموزان این روستا فراهم شود.
[ تعداد بازدید : ۱۲۶ ]
گشایش مدرسه «بانو مریم مقیلان»
این مدرسه با حضور جناب آقای حسین طباطبایی عضو کارگروه جذب مشارکت به نمایندگی از انجمن حامی، نمایندگان سازمان نوسازی مدارس و اداره‌ی آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان استانی و اهالی جامعه‌ی محلی افتتاح‌ گردید.
این مدرسه سه کلاسه با ۱۳۹ متر زیربنای آموزشی در مقطع دبستان به همت انجمن حامی و با مشارکت مالی سرکار خانم افسانه شریف در یکی از کم‌برخوردارترین مناطق روستایی کنارک استان سیستان و بلوچستان ساخته شده است تا فضایی مناسب و استاندارد برای تحصیل دانش‌آموزان این روستا فراهم شود.
[ تعداد بازدید : ۱۸۹ ]
گشایش مدرسه‌ی «هیدرولیک‌کاران»
این مدرسه با حضور جناب آقای معین‌الدین سعیدی نماینده محترم مجلس، جناب آقای مهندس یحیایی حامی مالی پروژه، آقای مهندس بهمن نژند نماینده‌ی هیئت مدیره‌ی انجمن حامی، آقای حسین طباطبایی از کارگروه جذب مشارکت و خانم‌ها شیوا زجاجی، پری چراغی و فاطمه تقی‌پور از کارگروه پشتیبانی مدارس، و آقایان چشم‌نور و رضایی‌منش از اداره‌ی آموزش و پرورش پلان و جمعی از مسئولان استانی و اهالی جامعه‌ی محلی افتتاح‌ گردید.
این مدرسه‌ی ۱۲کلاسه با ۸۰۰ متر زیربنای آموزشی به همت انجمن حامی در مقطع متوسطه‌ی اول و دوم دخترانه در یکی از کم‌برخوردارترین مناطق روستایی قصرقند استان سیستان و بلوچستان ساخته شده است تا فضایی مناسب و استاندارد برای تحصیل دانش‌آموزان این روستا فراهم شود.
[ تعداد بازدید : ۱۵۷ ]
گشایش مدرسه «بانو سیما سعادت»
این مدرسه با حضور خانم سعادت حامی مالی پروژه، آقای یوسف احمدی و خانم ملیحه کمیلی به نمایندگی از کارگروه‌های پشتیبانی مدارس و جذب مشارکت انجمن حامی، آقایان چشم‌نور و رضایی‌منش از اداره‌ی آموزش و پرورش پلان و جمعی از مسئولان استانی و اهالی محلی افتتاح‌ گردید.

این مدرسه‌ی چهار کلاسه با ۱۹۰ متر زیربنای آموزشی در مقطع متوسطه‌ی دختران به همت انجمن حامی و با مشارکت مالی خانم‌ها شیرین و شیوا سعادت در یکی از کم‌برخوردارترین مناطق روستایی دشتیاری در استان سیستان و بلوچستان ساخته شده است تا فضایی مناسب و استاندارد برای تحصیل دانش‌آموزان این روستا فراهم شود.
[ تعداد بازدید : ۱۵۷ ]
گشایش مدرسه «پوران‌دخت دلیلی»
این مدرسه با حضور جناب آقای معین‌الدین سعیدی نماینده‌ی محترم مجلس، آقای مهندس بهمن نژند نماینده‌ی هیئت مدیره‌ی انجمن حامی، آقای یوسف احمدی و خانم ملیحه کمیلی به نمایندگی از کارگروه‌های پشتیبانی مدارس و جذب مشارکت، آقایان چشم‌نور و رضایی‌منش از آموزش و پرورش پلان و جمعی از مسئولان استانی و اهالی محلی افتتاح‌ گردید.
این مدرسه‌ی شش‌کلاسه با ۴۴۰ متر زیربنای آموزشی در مقطع متوسطه پسران به همت انجمن حامی و با مشارکت مالی جناب آقای مهندس احمدرضا دلیلی از اعضای انجمن حامی در یکی از کم‌برخوردارترین مناطق روستایی دشتیاری در استان سیستان و بلوچستان ساخته شده است تا فضایی مناسب و استاندارد برای تحصیل دانش‌آموزان این روستا فراهم شود.
[ تعداد بازدید : ۱۵۵ ]
گشایش «مدرسه شهید سید محمد میرکمالی»
این مدرسه با حضور جناب آقای بهمن نژند به نمایندگی از هیئت مدیره‌ی انجمن حامی، آقای یوسف احمدی و خانم ملیحه کمیلی به نمایندگی از کارگروه‌های پشتیبانی مدارس و جذب مشارکت، آقایان چشم‌نور و رضایی‌منش از آموزش و پرورش پلان و جمعی از مسئولان استانی و اهالی محلی افتتاح‌ گردید.
این مدرسه دو کلاسه با ۱۶۰ متر زیربنای آموزشی در مقطع دبستان به همت انجمن حامی و با مشارکت مالی جناب آقای علی‌محمد صادقی، که به یاد هم‌رزم شهید خود در این پروژه‌ی خیرخواهانه مشارکت کرده بودند، در یکی از کم‌برخوردارترین مناطق روستایی دشتیاری در استان سیستان و بلوچستان مرمت شده است تا فضایی مناسب و استاندارد برای تحصیل دانش‌آموزان این روستا فراهم شود.
[ تعداد بازدید : ۱۸۴ ]
پایان کمپین نوشت‌افزار و حمایت تحصیلی ۱۴۰۲
افرادی که در این سالها در پروژه های مختلف انجمن را یاری کردند این بار نیز در این پروژه مشارکت داشتند. شرکت
پارس فراگام، گروه صنعتی رازی، شرکت کوبل دارو، شرکت آرین رشدافزا، داروسازی عبیدی، شرکت هیدرولیککاران،
مرکز یوگای مهرشاد، بوکلند پاالدیوم، جمعی از فارغ التحصیالن دانشگاه شریف، جمعی از فارغ التحصیالن مدرسه البرز،
جمعی از هموطنان مقیم آلمان، اتریش، کانادا و آمریکا و تمامی یاران و دوستان همیشگی انجمن حامی.
[ تعداد بازدید : ۱۳۰ ]
صفحه ۱ از ۱۰ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰

نمادهای اعتبار انجمن حامی

نشان برنز افرا

تاریخ بروزرسانی : ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ ۱۴:۴۹

پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی

تماس با ما

+982188344256 :تلفن / نمابر

 Email: info@hamiassociation.org

نشانی: تهران، خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان حسینی و عسجدی، شماره‌ی ۷۳، طبقه‌ی پنجم


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ ۱۴:۴۹