انجمن حامی / کمک مالی
کاربر از انجام تراکنش منصرف شده است.

 شماره حساب بانک ملی انجمن حامی: ..........0215649447000                      شماره حساب بانک سامان انجمن حامی.........  871.819.1819905.1

     شماره ملی کارت انجمن حامی: ..............6037991199525878                        شبا بانگ سامان ............... IR05.0560.0871.8190.1819.9050.01          

    شماره حساب یانک سامان انجمن حامی: ...8718101 8199051                        شماره کارت بانک سامان انجمن حامی .......6219.8670.0000.0626

تماس با ما

نشانی: تهران، خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان حسینی و عسجدی، شماره‌ی ۷۳، طبقه‌ی پنجم
تلفن / نمابر: 88344256  21 98 + 
Email: info@hamiassociation.org

تاریخ بروزرسانی : ۹ اسفند ۱۴۰۰ ۱۵:۰۸

تاریخ بروزرسانی : ۹ اسفند ۱۴۰۰ ۱۴:۳۷