اخبار

چندماهی منتظرماندیم ...

چندماهی منتظرماندیم
که شورا و دهیار به کمک مان بیایند تا کنار شیر اب مدرسه حوضچه ایی درست کنیم یا اینکه کاری کنند
اب شیر بی هدف وارد حیاط مدرسه نشود
قول می دادند ولی گویاوقت نمی کردند بیایند.
تصمیم گرفتم از امکانات موجود در مدرسه استفاده کنم وبرای این موضوع چاره ایی بیاندیشم.
بادانش اموزان پایه هفتم و هشتم اجرهای پشت مدرسه راجمع کردیم با مقداری گل دیواری کوچک ساختیم .
زمین را کندیم کانال هایی را درست کردیم واب را به درون کانال ها هدایت کردیم. چندجا را برای کاشتن نهال اماده کردیم که هنوز منتظریم نهال هایی را که دهیار قولش رابهمان داده بودند را بیارند.
ودرپایان خانم انیسه بلوچ نیز به کمک ماشتافتند...
مدیردبیرستان دخترانه
هوت


۲۳ بهمن ۱۳۹۵ ۲۳:۰۵
تعداد بازدید : ۵,۵۹۲

نظرات بینندگان