بایگانی مقالات

شامل

مقالات آموزش

گروه آموزش به عنوان زیر مجموعه طرح وبرنامه و با هدف آموزش به جامعه هدف ( کودکان و نوجوانان،خانواده ،مربیان ، جامعه محلی واعضای انجمن) فعالیت های خود را در بخش های نیازسنجی ،برنامه ریزی،اجرا ،پایش و ارزیابی تعریف و تدوین می کند : دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۳

 

بایگانی مقالات

تماس با ما

آدرس : تهـران .هفت تیر، کریمخان، نرسیده به ایرانشهر، بین کوچه حسینی و عسجدی، پلاک 73 واحد 5، انجمن حامی
تلفن : 88344256  21 98 +
فکس: 88344256  21 98 +
پست الکترونیک : info@hamiassociation.org