بایگانی مقالات

شامل

CSR) FCorporate Social Responsibility)

مسئولیت اجتماعی شرکتی پنج شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۸

 

بایگانی مقالات

تماس با ما

آدرس : تهـران .هفت تیر، کریمخان، نرسیده به ایرانشهر، بین کوچه حسینی و عسجدی، پلاک 73 واحد 5، انجمن حامی
تلفن : 88344256  21 98 +
فکس: 88344256  21 98 +
پست الکترونیک : info@hamiassociation.org